WELKOM BIJ VVD VELDHOVEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Veldhoven
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en Demo-
cratie. Een afdeling ook die zich altijd lokaal
sterk heeft weten te onderscheiden van
andere politieke partijen in onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in Veld-
hoven. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat u
kunt vinden door op deze link te klikken, is
daarover volstrekt helder.

Surft u rustig rond over onze website en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
29-05-2017
Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de
fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad
ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en
D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvol.....

Lees verder »
31-05-2017
Door het ontstaan van nieuwe politieke verhoudingen in
de Veldhovense gemeenteraad is de VVD toegetreden
tot de nieuwe coalitie. In deze coalitie zal ook de
Veldhovense VVD een wethouder leveren. De fractie.....

Lees verder »


Meer nieuws....

07-11-2017
De economie trekt aan. Dit merken we op verschillende vlakken. Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen de Ha-
braken. Nog geen twee jaar geleden moesten we flinke
afwaarderingen incasseren omdat we de grond aan.....

Lees verder »
30-11-2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 nov.
hebben de leden van de Veldhovense VVD met unanimi-
teit de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedge-
keurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst.....

Lees verder »
05-02-2018
De Veldhovense VVD vindt het van belang dat het
verkiezingsprogramma voor iedereen toegankelijk is.
Daarom hebben wij tijd en energie gestoken om het
verkiezingsprogramma als luisterboek aan te.....

Lees verder »
16-02-2018
Op 16 februari lanceerde de Veldhovense VVD haar
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018, niet alleen als gedrukt en online
exemplaar, maar ook als 'Luisterboek'. Initiatiefne.....

Lees verder »

Lars van der Hoorn
Oud-voorzitter VVD Veldhoven
Stuur me een mail